Alapelvek

Alapelvek

A Civitas Intézet alapelvei

Szakmai függetlenség: a kutatási eredmények, elemzések előállítása és a tanácsadás során – különös tekintettel az alkalmazott technikák, eszközök, fogalmak, módszertanok és adatforrások kiválasztására, valamint a közzététel valamennyi formájának tartalmára és időzítésére – szakmailag független, semleges módon járunk el, és ezeket a feladatokat bármilyen politikai vagy egyéb nyomástól és befolyástól mentesen végezzük.

Objektivitás: a kutatási eredményeket és elemzéseket megbízható és elfogulatlan módon állítjuk elő, valamint tesszük közzé. Így járunk el a tanácsadásaink során is.

Megbízhatóság: a kutatási eredmények a lehető leghitelesebben, legpontosabban és legkövetkezetesebben mérik a valóságot, és ez magában foglalja a tudományos kritériumok alkalmazását is a források, módszerek és eljárások kiválasztásában. Erre építjük tanácsadásainkat is.

Minőség iránti elkötelezettség: a kutatási eredmények, elemzések és a tanácsadás megbízható, magas minőségű statisztikai információk előállításával, közzétételével támogatja a tényeken alapuló döntéshozatalt, és a társadalom szereplői közötti párbeszédet. Rendszeresen mérjük és folyamatosan javítjuk a kutatási, elemzési és tanácsadási módszerek, folyamatok minőségét.

Az adatok bizalmas kezelése: a kutatási eredmények egységekre vonatkozó adatok védelme magában foglalja a megszerzett adatok nem tudományos célú felhasználásának és jogellenes nyilvánosságra hozatalának tilalmát is.

Költséghatékonyság: a kutatási eredmények és elemzések előállítási, valamint a tanácsadás költségei arányban állnak az eredmények fontosságával és a várt előnyökkel, az erőforrásokat optimálisan kell felhasználni és mérsékelni kell a válaszadói terhet.

Pártatlanság: a kutatási eredményeket és tanácsadásokat bármely politikai vagy egyéb nyomástól és befolyástól mentesen, semleges módon állítjuk elő, tesszük közzé, valamennyi felhasználót egyenlő bánásmódban részesítünk.

Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.