A Civitasról

ÜDVÖZÖLJÜK A CIVITAS INTÉZET HONLAPJÁN

A “civitas” szó a magyar történelemben közel 900 éven át a szabad királyi városokat jelölte, szabad emberek közösségét. Azért választottuk az intézet nevéül ezt a régi európai történelmi elnevezést, mert hiszünk abban, hogy a demokráciát csak szabad és független emberek képesek működtetni.

A Civitas Intézet egy európai tudásközpont, amelynek fő célja az európai demokrácia és az európai integráció előmozdítása elemzésekkel és vitákkal a lehető legszélesebb körben, ideológiai elfogultság nélkül, de a demokráciába és szabadságba vetett hittel. Vitákkal és kérdésekkel kívánjuk segíteni a polgárokat és a vezetőket minden szinten. hogy olyan tudatos döntéseket hozhassanak amelyek elemzésekkel és adatokkal vannak megalapozva. Teret és segítséget kívánunk biztosítani partnereinknek, az érintett társadalmi csoportoknak (stakeholders) és az állampolgároknak vitákra és együttműködésre, egy szebb jövő kialakítására Európában ami minden polgárának jólétet és kilátást nyújt a boldogságra és szabadságra.

Intézetünk tevékenységében a legszélesebb partnerségre törekszik európai és Európán kívüli partnerekkel akik hasonló célokat tűznek ki maguk elé és osztják az objektív érvelésen és tényeken alapuló vita, a független kutatás, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés elveit.

A Civitas Intézet elvei:

Függetlenség: A Civitas egy független intézmény amely pártatlan módon elsősorban közpolitikai megoldásokat kíván kidolgozni társadalmi és gazdasági kérdések megoldására.

Az alkalmazhatóság, minőség, innováció és a kritikai szemlélet a legfontosabb dimenziói mind az európai mind a globális kérdések megközelítésének.

További célkitűzéseink, hogy olyan koherens, komplex fenntartható közpolitikák kidolgozását segítsük elő amely a multidiszciplinaritás elvei alapján összekötik a különböző szak-politikákat és hosszú távon fenntartható megoldásokat céloznak meg, különösen az Európai integráció területén, figyelembe véve a globális környezet hatásait.

Partnerségi szemléletünk a legszélesebb inklúzivitáson és diverzitáson alapul beleértve ebbe a társadalmi, gazdasági élet szereplőit, gazdasági aktorokat, szakmai szövetségeket, szakszervezeteket, politikai szervezeteket, érdekképviseleti és jogvédő csoportokat, diplomáciai testületeket, helyi és regionális szervezeteket, önkormányzatokat, NGO-kat, civil csoportokat, alapítványokat és vallási szervezeteket. CI tudatában van annak, hogy csak egy többszintű és sokrétű együttműködéssel alakítható ki egy olyan európai integráció amely valódi fejlődést és jövőt nyújt polgárainak és ehhez mind európai, mind tagországi mind lokálisan szorosan együtt kell működni a polgároknak ezekben a nehéz időkben amikor az EU-nak egyre több külső és belső nehézséggel, EU ellenes erővel kell megküzdenie.

Civitas tevékenysége a kutatás, dialógus (események, konferenciák, viták) és disszemináció (publikációk, online felületek) hármasságán alapul.

Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.