Külpolitikai szakértés

Külpolitikai szakértés

Megrendelői számára az Intézet lehetővé teszi a nemzetközi politikai folyamatok mélyebb megértését, és a különböző nemzetközi kockázatok felelősségteljes mérlegelését. Munkánk során a lehető legpontosabb információkat szerezzük be partnereink számára egy adott ország politikai, gazdasági és társadalmi folyamatairól, elősegítve ezzel stratégiai döntéseiket. Partnereinket a szakterületükön felhasználható széleskörű és innovatív nemzetközi „jó gyakorlatokkal (best practice), ismertetjük meg. Célunk továbbá a nemzetközi kutatásokban való minél szélesebb részvétel, a nemzetközi kutatási együttműködések támogatása valamint a legújabb külföldi ismeretanyag meghonosítása Magyarországon. Igény esetén ellátjuk partnereink nemzetközi képviseletét, illetve segítséget nyújtunk nemzetközi kapcsolatok kialakításában.

Munkatársaink a világ számos országában rendszeresen részt vesznek konferenciákon, külföldi egyetemeken előadásokat tartank, széleskörű ismertekkel rendelkeznek a különböző nemzetközi, elsősorban Európai Uniós projektek levezetésében és a pályázatírásban.

Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.