Leadership tréningek

Leadership tréningek

A vezetőképzéseink célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás fejlesztése. A tréningek során a szervezetekben használt irányítási, probléma-megoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk. A vezetői kompetenciák fejlesztése során megerősödik résztvevőink projektszemlélete, elsajátítják a menedzsment eszköztárát valamint a programok és projektek sikerességéhez szükséges ismereteket és készségeket. Partnereink megtanulják a folyamat-menedzsment felépítésének elemeit, megismerik a folyamatoptimalizálás eszközöket, a minőségmenedzsment rendszerét, szemléletét. Fejlődik kifejező és együttműködő készségük. A célcsoport többféle is lehet: vállaljuk közép és felső vezetők képzését, valamint politikusok, képviselők, illetve civil vezetők képességeinek fejlesztését is. Leadership és menedzsment képzéseink fő elemei:

  • oktatási, személyzeti tanácsadás a munkatársak részére, személyre, csoportra, vállalatra szabottan workshopokban, műhelymunkában, brain-storming stb. formában;
  • beszédírás, a sikeres prezentáció készítés és előadás tartás alapszabályai, tesztkészítés és kiértékelés, üzemi tréningek vállalkozások vagy részegységek részére: team building, csapatszellem kialakítása és az intézményi, vállalati eredményesség növelése céljából;
  • személyi tréningek.
Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.