Közvélemény- és piackutatás, mérések

Közvélemény- és piackutatás, mérések

Tematikus és általános közvélemény-kutatásaink segítségével feltárhatók a magyar társadalom legfontosabb jellemzői, motivációi: a politikai-ideológiai preferenciák, a különböző társadalmi előítéletek és értékpreferenciák vagy az aktuális közéleti eseményekkel kapcsolatos vélekedések. Vállaljuk a vállalati, és társadalmi háztartási, fogyasztói szokások és vélekedések, illetve az azokat meghatározó háttérváltozók vizsgálatát is. Piackutatási tevékenységünk során a különféle imázs-vizsgálatok és elégedettség-vizsgálatok mellett piacpotenciál-kutatással, politikai preferenciákkal és marketingkommunikációval is foglalkozunk. Az Intézet közvélemény-kutatási tevékenysége során a legelterjedtebb módszerek széles skáláját alkalmazza:

  • tematikus és általános közvélemény-kutatások, panelkutatáshavi omnibusz felvételek (CATI, CAPI, CAWI stb.);
  • kvantitatív eszközök: online, papír, mobil felületű felmérések, írásbeli, személyes vagy telefonos lekérdezések, zárt és nyitott kérdésű kérdőívek, weboldal analízis, online szavazások, szisztematikus adatgyűjtés, strukturált interjú, tartalomelemzés, statisztikai adatok elemzése és előrejelzések, attitűdkutatás – attitűdskálák, szegmentálási technikák;
  • kvalitatív eszközök: fókuszcsoportos interjúk, mélyinterjúk, vagy a félig strukturált interjúk és kutatások, csoportos megbeszélések, egyéni interjúk és részvétel / megfigyelések, non-verbális információtartalom-elemzés, projektív és kifejezést segítő módszerek.
Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.